XXVIII. évfolyam, 5. szám
2021. január

Lengyel Piroska Noémi
Ócsa
2. oldal

Pintes Gábor
Váratlanra várva
3. oldal

Petres Csizmadia Gabriella
„Elsősorban a jelenre kéne felkészíteni a diákokat”. Beszélgetés Beták Norberttel, a digitális oktatás szakemberével
4–6. oldal

Fehér Ágota
A képességek kibontakoztatásának útján – a tehetségek érzelmi világa
7–10. oldal

Bese Bernadett
Polimorf tehetségek azonosítása
11–14. oldal

Patai Ilona
Az együttműködés formái – a család és az iskola közötti együttműködés alapvető feltételei
15–17. oldal

Gyetvai Anna
A gyász útvesztőjében (3. rész)
18–20. oldal

Szabó Tibor
A matematika online oktatásának megvalósítási lehetőségei
21–23. oldal

Vančo Ildikó – Gergely Viktória
Hogyan értékeli a szövegértést a PISA2018, és mit kell tudni a szlovákiai diákok eredményeiről?
24–27. oldal

Dančová Jakab Veronika
Nádasdy Ádám: Milyen nyelv a magyar?
28–29. oldal

Zolczer Péter
Nyelvtanulási készségfejlesztés, az olvasás (4. rész)
30. oldal

Klemen Terézia
A barokk kor irodalmának és művészetének tanítása
31–32. oldal

Pomichal Krisztián
Korunk legnagyobb tudományos tévhitei (5. rész)
33. oldal

Csicsay Alajos
Az ógörögöktől a genetikai kódig
34–35. oldal

Beszámoló
36. oldal

Iskolahírek
37–38. oldal

Ajánló
39. oldal

Iskolák
Corvin Mátyás Alapiskola, Somorja
40. oldal