XXX. évfolyam, 1. szám
2022. szeptember

Fekete Fanni
Kedvenc városom: Losonc
2. oldal


Petres Csizmadia Gabriella
Harmincadszori nekifutás
3. oldal


Tamási Csilla
„Minden tevékenységben benne kell lennie az innováció szellemének”
Interjú Pintes Gáborral, a Katedra Polgári Társulás elnökével
4–6. oldal


Tóth Bernadett
Az érzelemszabályozás szerepe a hétköznapokban
Fogalmi áttekintés: mit értünk érzelemszabályozás alatt?
7–9. oldal


Fehér Ágota – Lehoczky Mária Magdolna
Érzelmi nevelés régen és most
10–12. oldal


Holló Dóra
Üröm az örömben – a tehetséges gyermek komplex érzelmi világa
13–16. oldal


Mellár Mezei Anita
Mindfulness: szemléletmód az élet jeleneiteiben
17–19. oldal


Kralina Hoboth Katalin
Szláv és nem szláv anyanyelvű diákok szlovák nyelvi képzése
20–21. oldal


Jeong Seong Eun
Magyarul tanuló koreai diákok
22–23. oldal


Tegdes Egyházi Dóra
Jó könyvtári gyakorlatok online
A szlovákiai magyar könyvtárosok egyesülete módszertani gyűjteménye
24–25. oldal


Csobády Csilla
A projektmódszer alkalmazása a helynevek oktatásánál
26–29. oldal


Szabó Tibor – Žitný Rastislav
Téri képességek fejlesztése az informatikaórán
30–32. oldal


Csicsay Alajos
Hogyan keletkezhetett és bontakozott ki az élet?
33–34. oldal


Stirber Lajos
Gazdag évadot zárt a 20 éves komáromi Gaudium vegyes kar és hangszeres kamaraegyüttes
35. oldal


SZMPSZ
36–38. oldal


Képes összefoglaló a 2021/2022-es tanév Katedra-versenyeiről
39. oldal


Iskolák
Rozsnyói Református Egyházközség Alapiskolája
40. oldal