Kapcsolat

a Katedra folyóirat főszerkesztője, a Katedra-versenyek koordinátora

A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének docenseként oktatok irodalom-módszertant és gyerekirodalmat. Huszonegy éve dolgozom magyar szakos tanárként, ebből tizenegy évet a közoktatásban töltöttem, alapiskolában és középiskolában is tanítottam. Rendkívül fontosnak tartom az irodalom, az olvasás megszerettetését és kreatív-élményszerű közvetítését, ezért 2012-ben szívesen csatlakoztam a Katedra-versenyek szervezőihez, ahol hét éven át az irodalomverseny, hat éven keresztül pedig az anyanyelvi vetélkedő rovatvezetője voltam.
2018-tól a versenyek koordinátoraként veszem ki a részem a versenycsalád életéből. 2011-től egy középiskolásokat megszólító vetélkedő, a Legere Irodalmi Verseny egyik főszervezői feladatait is magamra vállaltam. 2013-tól a Katedra folyóirat szerkesztőjeként, 2021-től pedig főszerkesztőjeként dolgozom a Katedra Polgári Társuláson belül.

a Katedra Polgári Társulás és Katedra Társaság elnöke, a Katedra folyóirat szerkesztőbizottságának elnöke

A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Pedagógiai Kara Neveléstudományi Tanszékének docenseként dolgozom 1997-től, egyben a kar dékánjaként irányítom a karon folyó sokrétű munkát 2018-tól. A „Katedra” csapatához (ide sorolom a Katedra Társaság, a Katedra folyóirat és a Katedra-versenyek „emberi erőforrását”) 2014-ben csatlakoztam. 2016 óta töltöm be a Katedra Társaság és 2021-től az azévben alakult Katedra Polgári Társulás elnöki posztját. A Katedra folyóiratban publikációimmal, a Katedra Társaságban és a Katedra-versenyek terén szakmai és szervezési/koordinációs tevékenységgel igyekszem elősegíteni a lehető leggördülékenyebb előkészítő és lebonyolító munkát. Mivel az egész „katedrás ügy” csapatfeladat, csapatjátékosként teszem mindazt, ami a felvidéki magyar nevelés és oktatásügy hasznára, felemelkedésére és minőségének előmozdítására szolgálhat. 

A nyitrai „főállásom” mellett óraadó tanárként igyekszem tapasztalatomat megosztani, de egyben szerezni is a köz- és szakoktatás világából a dunaszerdahelyi Egészségügyi Középiskolában. Dunaszerdahelyen élek.

a Katedra folyóirat főszerkesztője, a Katedra-versenyek koordinátora

A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének docenseként oktatok irodalom-módszertant és gyerekirodalmat. Huszonegy éve dolgozom magyar szakos tanárként, ebből tizenegy évet a közoktatásban töltöttem, alapiskolában és középiskolában is tanítottam. Rendkívül fontosnak tartom az irodalom, az olvasás megszerettetését és kreatív-élményszerű közvetítését, ezért 2012-ben szívesen csatlakoztam a Katedra-versenyek szervezőihez, ahol hét éven át az irodalomverseny, hat éven keresztül pedig az anyanyelvi vetélkedő rovatvezetője voltam.
2018-tól a versenyek koordinátoraként veszem ki a részem a versenycsalád életéből. 2011-től egy középiskolásokat megszólító vetélkedő, a Legere Irodalmi Verseny egyik főszervezői feladatait is magamra vállaltam. 2013-tól a Katedra folyóirat szerkesztőjeként, 2021-től pedig főszerkesztőjeként dolgozom a Katedra Polgári Társuláson belül.

a Katedra Polgári Társulás és Katedra Társaság elnöke, a Katedra folyóirat szerkesztőbizottságának elnöke

A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Pedagógiai Kara Neveléstudományi Tanszékének docenseként dolgozom 1997-től, egyben a kar dékánjaként irányítom a karon folyó sokrétű munkát 2018-tól. A „Katedra” csapatához (ide sorolom a Katedra Társaság, a Katedra folyóirat és a Katedra-versenyek „emberi erőforrását”) 2014-ben csatlakoztam. 2016 óta töltöm be a Katedra Társaság és 2021-től az azévben alakult Katedra Polgári Társulás elnöki posztját. A Katedra folyóiratban publikációimmal, a Katedra Társaságban és a Katedra-versenyek terén szakmai és szervezési/koordinációs tevékenységgel igyekszem elősegíteni a lehető leggördülékenyebb előkészítő és lebonyolító munkát. Mivel az egész „katedrás ügy” csapatfeladat, csapatjátékosként teszem mindazt, ami a felvidéki magyar nevelés és oktatásügy hasznára, felemelkedésére és minőségének előmozdítására szolgálhat. 

A nyitrai „főállásom” mellett óraadó tanárként igyekszem tapasztalatomat megosztani, de egyben szerezni is a köz- és szakoktatás világából a dunaszerdahelyi Egészségügyi Középiskolában. Dunaszerdahelyen élek.

E-mail: katedra​polgari​tarsulas​@gmail​.com

Székhely: Október utca 1493/10, 929 01 Dunaszerdahely

(Októbrová 1493/10, 929 01 Dunajská Streda)

Bank: Prima Banka Slovensko, a.s., pobočka Dunajská Streda

A bank címe: Bélu Bartóka 743/5, 929 02 Dunajská Streda, Slovenská republika

Számlaszám: IBAN: SK04 5600 0000 0080 9857 9001 

IČO: 54187524

DIČ: 2121615617