Katedra-díj

A Katedra Társaság megalakulása óta minden évben Katedra-díjjal tünteti ki a szlovákiai magyar pedagógusközösség egy-egy elismert szakemberét. A díjat a Katedra Napokon belül adja át a Katedra Társaság elnöke. A következő személyek részesültek eddig díjazásban:
Év A díjazott neve Indoklás
1997 Turczel Lajos
A szlovákiai magyar oktatásügy és felsőoktatás érdekében végzett sokéves munkáért
1997 Horváth Géza
A Katedra folyóiratban kifejtett kiemelkedő publicisztikai tevékenységéért
1998 Szeberényi Zoltán
A szlovákiai magyar oktatásügyért kifejezett áldozatos munkájáért
1998 Csáky Károly
Az ipolysági Fegyverneki Ferenc Egyházi Alapiskola alapításáért
1999 Kulacs Dezső
Az oktatásügyben kifejtett reformtevékenységéért
1999 Cservenka János
A hidaskürti magán-szakközépiskola alapításáért
1999 Bárczi Zsófia
A Katedra folyóiratban kifejtett munkásságáért
1999 Kulcsár Ferenc
A Katedra folyóiratban kifejtett kiemelkedő tevékenységéért
2000 Vas Ottó
Életműdíj
2000 Ádám Zita
Kiemelkedő módszertani munkájáért
2000 Albert Sándor
A nemzetközi kapcsolatok ápolásában szerzett érdemeiért
2000 Cornides István
In memoriam-díj
2000 Simon Attila
A szlovákiai magyar tankönyvírásban betöltött szerepéért
2000 Tóth Lajos
A Galántai Nyolcéves Magángimnázium alapításáért
2000 Strédl Terézia
A Katedra folyóiratban kifejtett munkájáért
2000 Vajda Barnabás
A Katedra folyóiratban kifejtett munkájáért
2001 Janda Iván
Életműdíj
2001 Öllős László
Az oktatásügyben kifejtett reformtevékenységéért
2001 Tóth Erzsébet
A szlovákiai magyar tankönyvkiadásban betöltött szerepéért
2002 Csicsay Alajos
A Katedra folyóirat keletkezése és gazdagítása érdekében végzett áldozatos munkájáért, valamint a Katedra Társaságban kifejtett egész évi tevékenységéért
2003 Pozbai Magyar Tannyelvű Alapiskola
A magyar iskola megtartásáért
2003 Tóth Erika
A sajátó oktatásügyi területén kifejtett egész évi munkásságáért
2003 Laczkóné dr. Erdélyi Margit
A Katedra folyóiratban kifejtett munkásságáért
2004 Balogh Csaba
Életműdíj
2004 Szokol Dezső
Iskolaalapításért, illetve a magániskolák hálózatának fejlesztéséért
2004 Bóna Károly
Kiemelkedő pedagógusi és szervezőmunkájáért
2004 Pénzes István A Katedra folyóiratban kifejtett munkájáért
2005 Stirber Lajos
Életműdíj
2005 Jakab István
A Katedra folyóiratban kifejtett tevékenységéért
2006 Bernáth Erzsébet
Életműdíj
2006 Kovács László
Tankönyvek színvonalas megírásáért, valamint kiemelkedő tankönyvfordításokért
2006 Ág Tibor
Módszertani tevékenységéért
2007 Kalácska József
A nemzeti kapcsolatok fejlesztéséért
2007 Liszka Éva
Módszertani tevékenységéért
2008 Dulovics Viola
Életműdíj
2008 László Béla
A Katedra Társaság érdekében végzett áldozatos munkájáért, valamint az oktatásban végzett kiemelkedő szakmai és szervezőmunkájáért
2009 Szabó Endre
Életműdíj
2010 Bodnár Gyula
Életműdíj
2010 Görcs Lajos
Életműdíj
2010 Mészáros Lajos
A szlovákiai magyar oktatásügy és iskolák jogi védelméért
2011 Polák Margit
Életműdíj
2012 Tesánszky Judit
Pedagógiai-módszertani munkáért
2012 Skabela Rózsa
Kiváló módszertani és tankönyvírói munkásságáért
2012 Bóna Irén
Kiváló módszertani és tankönyvírói munkásságáért
2013 N. Tóth Anikó
Pedagógiai-módszertani munkásságáért
2014 Prékop Mária
A szlovákiai magyar iskolaügyért való tevékenységéért
2014 Kelemen Julianna
Pedagógiai-módszertani munkásságáért
2015 Zahorán Judit
Pedagógiai-módszertani munkásságáért
2015 Páko Mária
Pedagógiai-módszertani munkásságáért
2016 Sándor Anna
A magyar pedagógusképzésért kifejtett áldozatos tevékenységéért, valamint az egyetemes és kisebbségi magyar tudományban, kultúrában végzett munkásságáért
2016 Lancz István
A Katedra Matematikaversenyben kifejtett szervezői és értékelő-alkotó tevékenységéért
2017 Csölle Ilona
Pedagógiai-módszertani munkásságárét
2018 Simon Attila
A magyar pedagógusképzésért kifejtett áldozatos tevékenységéért, valamint az egyetemes és kisebbségi magyar tudományban végzett munkásságáért
2019 Klemen Terézia
Publikációs munkájáért, a magyar zenei kultúra népszerűsítése terén kifejtett önzetlen, sikeres, elismerésre méltó tevékenységéért