A Katedra-versenyekről

A Katedra-versenyek a Katedra csoport részét képezik. A Katedra csoport három, más-más tevékenységet megvalósító, mégis közös célokat követő egységből áll: a Katedra folyóiratból, a Katedra-versenyekből és a Katedra Társaságból. Minden egység a maga eszközeivel, lehetőségeivel törekszik a felvidéki nevelő-oktató munka, a közoktatás, és a pedagógusképzés folyamatos minőségének előmozdítására, emelésére. A Katedra csoport elindítója és fenntartója a Katedra Alapítvány.

Aktuális versenyeink

Katedra Matematikaverseny

Katedra Történelemverseny

Ahogy már a történelemverseny legutóbbi nyitrai döntőjén is felvázoltam, az 2023/2024-es tanév témája az első világháború lesz.

Katedra Irodalomverseny

A Katedra-versenyek profilja

A Katedra-versenyek olyan, felvidéki gyakorló pedagógusok által szervezett, saját fejlesztésű, országos szaktantárgyversenyek, melyek a felvidéki magyar alapiskolások számára szólnak. A versenyek fő célja a szaktárgyi ismeretek és kompetenciák bővítése, a kritikai készség, problémamegoldás és kreativitás fejlesztése, valamint a tehetséggondozás elősegítése. A Katedra-versenyek a szlovák iskolaügyi minisztérium által akkreditált, minősített versenyek (https://www.minedu.sk/data/att/61a/24199.9582d7.pdf), melyek pontszámtöbbletet jelentenek a középiskolás felvételiben (a döntőn részt vett első tíz helyezett számára).
A Katedra Matematikaverseny egyéni, a többi verseny 3 fős csapatversenyként működik. A Katedra Alsó tagozatos Versenyt leszámítva a verseny célközönségét az alapiskolák felső tagozatos tanulói, valamint a kisgimnáziumok 1‑4. osztályosai alkotják. A Katedra Matematikaverseny 5 kategóriában (5., 6., 7., 8., 9. osztályosok számára), a Katedra Irodalomverseny 2 kategóriában (5‑6. és 7‑9. osztályosok számára) zajlik.

A Katedra-versenyek története

A Katedra-versenyek Katedra folyóirat mellékleteként jelennek meg 1996 óta. 2021 őszétől kizárólag online módon érhetők el a  https:​//katedra​.sk​/katedra-versenyek/ oldalon. A 25 éve működő versenycsokor tartalma az aktuális érdeklődés alapján folyamatosan változott. Az következő versenyek működtek ezidáig:
Jelenleg is működő versenyek:

 • Katedra Matematikaverseny, 1996-től máig. Versenyszervező: Horváth Géza (1996-tól máig)
 • Katedra Irodalomverseny, 1997-től máig. Versenyszervezők: Bárczi Zsófia (1997–2000), Simon Beáta (2001–2003), Pénzes István (2003–2012), Petres Csizmadia Gabriella (2012–2018), Tóth Mónika (2018-tól máig)
 • Katedra Történelemverseny, 1997-től máig. Versenyszervezők: Simon Attila (1997–2003), Földes József (2004–2012), Presinszky Ágnes (2012–2017), Angyal László (2017–2020), Elek József (2020-tól máig)
 • Katedra Alsó Tagozatos Verseny, 2001-től máig. Versenyszervezők: Várady Kornélia (2001–2005), Csiba Lídia (2005–2014), Radványi Adél (2014–2018), Herdics Kalocsányi Mónika (2018-tól máig)
 • Vámbéry Ármin Földrajzverseny, 2007-től máig. Versenyszervezők: Vallerné Kovács Anna (2007–2010), László Árpád (2011–2012), Vincze Anghely Klaudia (2012–2013), Arday István (2013–2015), Tóth Tibor (2015-től máig)
 • Pénzes István Anyanyelvi Vetélkedő, 2013-tól máig. Versenyszervezők: Petres Csizmadia Gabriella (2013–2018), Tóth Katalin (2018-tól 2023-ig), Orisko Éva (2023-tól máig)

 

Korábbi versenyek:

 • Katedra Fizikaverseny, 1996/1997. Versenyszervező: Nagy Teréz
 • Katedra Földrajzverseny, 1997/1998. Versenyszervező: Varga Gizella
 • Természet- és Környezetvédelem, 2003–2012. Versenyszervezők: Hasák György (2003–2005), Nagy Flórián (2005–2007), Pomichal Mária (2008–2012)
 • Katedra Képzőművészeti Verseny, 2007–2012. versenyszervező: Fodor Mária (2007–2012)
 • A jövő Kelet-kutatói nyomában, 2010–2011. Versenyszervező: Kovács Attila (2010–2011)

A Katedra-versenyek struktúrája

A Katedra-versenyek végigkísérik az egész tanéves munkát. Szerkezetileg két egységből épülnek fel: egy levelezős szakaszból és egy személyes találkozáson alapuló döntőből.
levelezős versenyrész 4 fordulóból áll, amely szeptember, október, november és december 1. munkanapján érhető el az adott verseny aloldalán. Január, február és március 1. munkanapján a versenyek megoldókulcsai válnak elérhetővé. Március közepén tesszük közzé a levelezős fordulók eredményeit, melynek alapján a legsikeresebb csapatok meghívást nyernek a döntőbe. A döntő május-június folyamán zajlik, személyes részvétellel (amennyiben a közegészségügyi előírások ezt lehetővé teszik). A döntő feladatai a tanév végén szintén elérhetők az adott verseny oldalán. A döntőn részt vett csapatok elismerő oklevélben és ajándékban részesülnek.

Regisztráció és lebonyolítás

A Katedra-versenyekbe csak az adott verseny oldalán regisztrált csapatok és egyének kapcsolódhatnak be. A regisztráció feltétele:

 1. A Nevezés fül található online nevezési lap kitöltése, ami feltételezi a nevezési díj befizetését is.
 2. A befizetést követően a felkészítő e-mailben kap egy regisztrációs kódot a nevezés során megadott címére, melyet minden alkalommal fel kell majd tüntetnie a megoldásokat tartalmazó feladatlapok fejlécére, a tanuló/csapat neve mellé.

 

Minden versenyre külön kell regisztrálni és a nevezési díjat befizetni. 

Információ: