Általános információk

2023/2024

Katedra Matematikaverseny 29. évfolyamával kapcsolatos tudnivalók:

1. Levelezős rész és célcsoport:

 • A levelező rész négy fordulós lesz.
 • Fordulónként három feladatot tűzünk ki egy-egy évfolyam számára.
 • A verseny öt korcsoportban zajlik:
 1. ötödikesek;
 2. hatodikosok és a nyolcosztályos gimnáziumok primósai;
 3. hetedikesek és a nyolcosztályos gimnáziumok secundósai;
 4. nyolcadikosok és a nyolcosztályos gimnáziumok tertiásai;
 5. kilencedikesek és a nyolcosztályos gimnáziumok quartásai.

Értelemszerűen: a quinta diákjai nem vehetnek részt a versenyen. A nyolcosztályos gimnáziumok diákjainak nevezésénél és a dolgozatok beküldésénél a felkészítő tanárok az évfolyamnak megfelelő alapiskolás évfolyamot tüntessék fel!

2. A feladatok sorszámozása:

A kódszámban a római szám a forduló sorszámát jelöli, az ezt követő arab szám vagy számcsoport azt, hogy a feladat hányadikosoknak szól, a végén álló arab szám pedig a feladat sorszáma. Például a III–56–1. kódszám tehát azt jelenti, hogy ez a III. forduló 1. feladata az ötödikesek és hatodikosok számára.

3. A feladatmegoldások kidolgozásának formája:

 • Csak kézzel írt (rajzolt, szerkesztett) megoldásokat fogadunk el.
 • A megoldásokat A4-es papírlapon kell beküldeni. Egy forduló valamennyi feladatának megoldása ugyanarra a lapra kerülhet, és a lapnak mindkét oldalára lehet dolgozni.
 • A versenyző minden alkalommal tüntesse fel fent középen az osztályt, a jobb felső sarokban (olvashatóan, lehetőleg nyomtatott betűkkel!) a nevét, a felkészítő tanár nevét, az iskola településének nevét, az iskola nevét (rövidítve: AI, JGYAI, EöAI stb.), címét és irányítószámát.
 • Nem elég eredményt és feleletet írni, szükség van néhány mondatos, lényegre törő levezetésre is.

4. Hogyan kell beküldeni a feladatmegoldásokat?

 • Ajánlatos ugyanazon iskola ugyanazon kategóriába tartozó tanulóinak megoldásait egyetlen borítékban küldeni.
 • A megoldásokat postai úton (tehát nem e-mailben!) kell a feladatjavítók címére eljuttatni. (Tehát: nem a Katedra szerkesztőségének címére, és nem a versenyszervező címére.)
 • Az 5—6. osztály versenyzőinek (és a nyolcosztályos gimnáziumok primósainak) megoldásait PaedDr. Kiss Szilvia címére (Ul. Sv. Juraja 4, 929 01 Dunajská Streda) kell elküldeni.
 • A 7—8—9. osztályosok versenyzőinek (valamint a nyolcosztályos gimnáziumok secundósainak, tertiásainak és quartásainak) magoldásait Mgr. Bajcsi Barnabás címére (ZŠ s VJM Sokolce, Hlavná 27, 946 17 Sokolce) kell elküldeni.

5. A regisztráció feltételeit és menetét a Nevezés fül alatt találják.

Egyéb információk

 • A rugalmasabb kapcsolattartás érdekében közöljük a javító pedagógusok e-mail-címét is: Kiss Szilvia: kiszi@post.skBajcsi Barnabás: barnabas.bajcsi@gmail.com
 • A tanári-szülői segítség nem tilos, de formáját és mértékét annak tudatában kell megválasztani, hogy a verseny elődöntővel és zárt rendszerű döntővel ér véget, ahová a tanulók nem hozzák magukkal a levelező részben szerzett pontjaikat. Az országos elődöntőbe jutáshoz azonban jó eredményt kell elérni a levelező részben. Ezért előfordulhat, hogy a túl sok segítséget igénybe vevő tanulók olyanokat ütnek el az országos elődöntőbe jutástól, akik náluk jobban szerepelnének.
 • Felkérjük kedves kollégáinkat, hogy küldjenek érdekes (lehetőleg saját ötletből született) feladatokat versenyünk részére. Ezekhez szíveskedjenek szerzői megoldást is mellékelni! A kitűzésre szánt feladatokat az alábbi címre várjuk: RNDr. Horváth Géza, Sládkovičova 5, 937 01 Želiezovce, vagy (e-mail): horvath.geza@slovanet.sk

RNDr. Horváth Géza