Elődöntő, döntő

A 2023/2024-es tanév döntőjére 2024 májusában kerül sor.

Elődöntő

      Eredmények

      Feladatok

A Katedra Matematikaverseny országos döntőjének tervezett programja

Helyszín: Szabó Gyula Alapiskola, Dunaszerdahely (Iskola u. 936., 929 01 Dunaszerdahely)
Időpont: 2024. május 3.
 
Csütörtök (május 2.)
17.00 – 18.00 A távolról érkezők érkezése a kollégiumba
18.00 Vacsora az elszállásoltak részére
Péntek (május 3.)
8.00 – 18.00 Reggeli az elszállásoltak részére
8.30 Érkezés a Szabó Gyula Alapiskolába. Regisztráció, a jelenléti ívek aláírása.
9.00 Megnyitó
kb. 9.15 A versenyzők az ülésrend szerint elfoglalják helyüket a kijelölt tanteremben. Kódlapok és a válaszlapok fejléceinek kitöltése. A felkészítő tanárok már most készítsék fel a versenyzőket, hogy mindkét lapra ugyanazt a jelszót kell felírniuk (ami nem lehet a saját nevük, felk. tanáruk neve, a tele-pülésük neve, de az sem, hogy Katedra vagy matematika). Egy négyjegyű kódszámot is fel kell tüntetniük mindkét lapon. Ez ne legyen a 2024, ne legyen a saját születési évük, ne legyen 0000 és 1234! A jeligét NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL, olvashatóan kell feltüntetniük.
9.30 – 10.30 A verseny I. fordulója. Előfordulhat, hogy ez a forduló 10.45 ig elhúzódik. Ezúttal az 5. és 6. osztályosok is használhatnak zsebszámológépet, amit nem helyettesíthet mobiltelefon vagy más okoseszköz.
11.00 – 11.30 Ebéd (minden versenyző és versenyzőnként egy kísérő bagettet kap.) Közben a javító pedagógusok javítják az I. forduló dolgozatait.
11.45 – 12.00 Gyülekezés a tantermekben. A Válaszlapok fejlécének kitöltése az I. fordulóban használt jeligével és kódszámmal.
12.00 – 13.00 A verseny II. fordulója. Itt is lehet minden évfolyamban számológépet használni.
13.00 – kb. 14.30 Foglalkozás a versenyzők számára. Közben: a II. ford. Válaszlapjainak ér-tékelése.
kb. 14.30 Eredményhirdetés
A felkészítő tanárok a regisztrációnál kapják meg a felkészítésért járó köszönő oklevelet. A versenyzők az eredményhirdetés alatt kapják meg az ajándékcsomagukat. Kérem, valamennyien várják meg az eredményhirdetést, mert ezt nincs módunkban postázni. Okleveleket ezúttal sem osztunk a versenyzőknek, ezt néhány nappal a verseny után kapják meg az iskolák e-mailben.
Figyelem!
Minden iskola csak 1 felkészítő tanárt küldhet a versenyre. Több iskolánál ez megoldhatatlan volt, ezért létszámon felül jelentettek be felnőtt kísérőt v. gépkocsivezetőt. Ha nekik is igényelnek szállást vagy étkezést, azt téríteni kell. Az összeget pénteken reggel, a regisztrációnál kell befizetni Gál Andreának.
 
Horváth Géza,
versenyszervező
Zselíz, 2024. április 8

Kedves Kolléganők, Kollégák!

A Katedra Matematikaverseny döntőjének nevezési díja tanulónként 10 euró. Ha a kísérő tanár vállal teremügyeletet vagy feladatjavítást/értékelést, a nevezési díj tanulónként 5 euróra csökken. A nevezési díjat 2024. április 19-ig (péntek) kell átutalni a következő számlára:
SK04 5600 0000 0080 9857 9001
Prima Banka
Az azonosító szám (variabilný symbol): 2024001

A nevezési díj átutalását igazoló okmány szkennelt képét április 22-ig kell elküldeni a versenyszervező e-mailcímére (horvath.geza@slovanet.sk). A munkám megkönnyítése érdekében kérem, hogy a szkennelt csatolmány neve a település nevével kezdődjön, ezt kövesse az iskola nevének rövidítése.

A plusz szállásköltségeket később közöljük, de ezt az összeget a verseny helyszínén kell majd készpénzben kifizetni.

Köszönettel:
Horváth Géza, versenyszervező

Döntő

A Katedra Matematikaverseny döntője

A Katedra Polgári Társulás május 5-én tartotta a XXIX. Katedra Matematikaverseny döntőjét a dunaszerdahelyi Szabó Gyula Alapiskolában. A 2023/2024-es tanévben a verseny levelező részében 40 iskola 199 tanulója oldotta a feladatokat. A feladatsorokat a verseny gesztora, Horváth Géza (Zselíz) állította össze többnyire saját, részben Pócsik Béla (Nyitracsehi) feladataiból. A tanulók 4 fordulón át beküldött dolgozatait Kiss Szilvia és Bajcsi Barnabás javította, értékelte. A levelező fordulók legsikeresebb tanulói közül a lévai Juhász Gyula Alapiskolában rendezett elődöntő után 32 iskola 110 tanulóját nevezhették be az országos döntőbe. Három tanuló visszalépése miatt azonban a május 3-i döntőn 32 iskola 45 felkészítő tanárának 107 tanítványa vett részt. Az országos döntő mindkét fordulójának feladatsorait a versenyszervező állította össze.

A tanulók jeligés dolgozatait azok a tanárok javíthatták, akiknek az adott évfolyamban nem volt döntős versenyzőjük: az 5. osztály megoldásait Ozsvald Horváth Katalin (Jóka) és Zsigrai Elvira (Somorja), a hatodikosokéit Kocsis János (Hetény) és Tar Myrtil (Zselíz), a hetedikesekéit Gódor Beáta (Ipolyság) és Simon Márta (Komárom), a nyolcadikosokéit Kiss Szilvia (Dunaszerdahely), Csölle Teréz (Dunaszerdahely) és Szlanicska Kornélia (Komárom), a kilencedikesekéit pedig Jandura Mária (Dunaszerdahely) és Bajcsi Barnabás (Lakszakállas) értékelte. A tantermi ügyeletet Tankina Tóth Tímea (Losonc), Schiller Veronika (Perbete), Farkas Csizmadia Zsuzsanna (Rimaszombat), Mészáros Lajos (Csicsó), Lelkes Bianka (Diósförgepatony), Lejko Edit (Kassa), Vajlik Attila (Lakszakállas), Miskolczi Melinda (Naszvad), Máté Szilvia (Rimaszombat), Varga Veronika (Zsigárd), Takács Zsuzsa (Galánta) és Molnár Beáta (Felsőszeli) látta el.

A megnyitón felszólalt Karafa Attila, Dunaszerdahely városának alpolgármestere, Nagy Árpád, a dunaszerdahelyi Szabó Gyula Alapiskola igazgatója, valamint Horváth Géza, a Katedra Matematikaverseny gesztora. Kiss Szilvia, a levelezős fordulók javítója a döntő háziasszonyaként mondott beszédet. Jelen volt  Kocskovics Gabriella, a Szlovák Köztársaság Oktatási, Kutatási, Fejlesztési és Ifjúsági Minisztériuma, Nemzetiségi Oktatásügy fejlesztési Osztályának hivatali főtanácsosa, illetve Gergely Viktória, a Katedra Polgári Társulás tagja.  A döntő gördülékeny lebonyolítását Petres Csizmadia Gabriella, a Katedra-versenyek koordinátora és Gál Andrea, a társulás ügyintézője segítette. Az eredményhirdetésen részt vett Pintes Gábor, a Katedra Polgári Társulás elnöke.

A Katedra Matematikaverseny 2023/2024-es döntőjének I. díjasai:

  1. osztály: 1. hely: Demeter Dorián (Kassa), 2. hely: Beke András (Dunaszerdahely, KZAI));
  2. osztály: 1. hely: Csápai Adrián (Lakszakállas), 2. hely: Vistan Máté (Kassa), 3—4. hely: Molnár Lilien (Rimaszombat, TMAI) és Nagy Flóra (Felsőszeli));
  3. osztály: 1. hely: Lengyel Áron (Lakszakállas), 2. hely: Mangult Dávid (Zselíz), 3. hely: Matúška Marianna (Somorja), Berényi Áron (Dunaszerdahely), Farkaš Attila (Losonc);
  4. osztály: 1. hely: Varga Dominik (Lakszakállas), 2—3. hely: Máté Zsófia (Rimaszombat) és Sipos Jázmin (Hetény);
  5. osztály: 1. hely: Szighardt Anna (Naszvad), 2. hely: Péter Tamás (Ipolybalog), 3. hely: Dohányos Gréta (Kassa).

Maximális pontszámot szerzett, és ezért különdíjat kapott a 7. osztályos Lengyel Áron (Lakszakállas) és a 9. osztályos Szighardt Anna (Naszvad).

–hg–

      Feladatok

      Eredmények