Katedra Matematikaverseny – 2022/2023

Tudnivalók a feladatok megoldásainak kidolgozásával és beküldésével kapcsolatban

 1. A levelező verseny huszonnyolcadik évfolyamával kapcsolatos tudnivalók:
  • A levelező rész négy fordulós lesz.
  • A verseny öt korcsoportban zajlik:
      1. ötödikesek;
      2. hatodikosok és a nyolcosztályos gimnáziumok primósai;
      3. hetedikesek és a nyolcosztályos gimnáziumok secundósai;
      4. nyolcadikosok és a nyolcosztályos gimnáziumok tertiásai;
      5. kilencedikesek és a nyolcosztályos gimnáziumok quartásai.

   Értelemszerűen: a quinta diákjai nem vehetnek részt a versenyen. A nyolcosztályos gimnáziumok diákjainak nevezésénél és a dolgozatok beküldésénél a felkészítő tanárok az évfolyamnak megfelelő alapiskolás évfolyamot tüntessék fel!

 2. A feladatok sorszámozása:
  A kódszámban a római szám a forduló sorszámát jelöli, az ezt követő arab szám vagy számcsoport azt, hogy a feladat hányadikosoknak szól, a végén álló arab szám pedig a feladat sorszáma. Például a III–56–1. kódszám tehát azt jelenti, hogy ez a III. forduló 1. feladata az ötödikesek és hatodikosok számára.
 3. A feladatmegoldások kidolgozásának formája:
  • Csak kézzel írt (rajzolt, szerkesztett) megoldásokat fogadunk el.
  • A megoldásokat A4-es papírlapon kell beküldeni. Egy forduló valamennyi feladatának megoldása ugyanarra a lapra kerülhet, és a lapnak mindkét oldalára lehet dolgozni.
  • A versenyző minden alkalommal tüntesse fel fent középen az osztályt, a jobb felső sarokban (olvashatóan, lehetőleg nyomtatott betűkkel!) a nevét, a felkészítő tanár nevét, az iskola településének nevét, az iskola nevét (rövidítve: AI, JGYAI, EöAI stb.), címét és irányítószámát.
  • Nem elég eredményt és feleletet írni, szükség van néhány mondatos, lényegre törő levezetésre is.
 4. Hogyan kell beküldeni a feladatmegoldásokat?
  • Ajánlatos ugyanazon iskola ugyanazon kategóriába tartozó tanulóinak megoldásait egyetlen borítékban küldeni.
  • A megoldásokat postai úton (tehát nem e-mailben!) kell a feladatjavítók címére eljuttatni. (Tehát: nem a Katedra szerkesztőségének címére, és nem a versenyszervező címére.)
  • Az 5—6. osztály versenyzőinek (és a nyolcosztályos gimnáziumok primósainak) megoldásait PaedDr. Kiss Szilvia címére (Ul. Sv. Juraja 4, 929 01 Dunajská Streda) kell elküldeni.
  • A 7—8–9. osztály versenyzőinek (valamint a nyolcosztályos gimnáziumok secundósainak, tertiásainak és quartásainak) megoldásait Mgr. Bajcsi Barnabás címére (ZŠ s VJM Sokolce, Hlavná 27, 946 17 Sokolce) kell elküldeni.

 

Egyéb információk
 • A rugalmasabb kapcsolattartás érdekében közöljük a javító pedagógusok e-mail-címét is: Kiss Szilviakiszi​@post​.skBajcsi Barnabásbarnabas​.bajcsi​@gmail​.com
 • A tanári-szülői segítség nem tilos, de formáját és mértékét annak tudatában kell megválasztani, hogy a verseny elődöntővel és zárt rendszerű döntővel ér véget, ahová a tanulók nem hozzák magukkal a levelező részben szerzett pontjaikat. Az országos elődöntőbe jutáshoz azonban jó eredményt kell elérni a levelező részben. Ezért előfordulhat, hogy a túl sok segítséget igénybe vevő tanulók olyanokat ütnek el az országos elődöntőbe jutástól, akik náluk jobban szerepelnének.
 • Felkérjük kedves kollégáinkat, hogy küldjenek érdekes (lehetőleg saját ötletből született) feladatokat versenyünk részére. Ezekhez szíveskedjenek szerzői megoldást is mellékelni! A kitűzésre szánt feladatokat az alábbi címre várjuk: RNDr. Horváth Géza, Sládkovičova 5, 937 01 Želiezovce, vagy (e-mail): horvath​.geza​@slovanet​.sk

 

Horváth Géza, versenyszervező

Nevezés a Katedra Matematikaverseny levelező részébe

1.) A felkészítő tanár küldjön egy rövid e-mailt a versenyszervező címére: horvath​.geza​@slovanet​.sk
A nevezést kérő e-mail tartalmazza az iskola településének nevét, az iskola nevét, a felkészítő tanár nevét és e-mail-címét! Kb. így: „Szeretném benevezni a nógrádcsanálosi Rózsa Sándor Alapiskola 4 tanulóját a Katedra Matematikaversenybe. Nagy Izidor. nagyizidor​@gmail​.com”
2.) Ezt követően a versenyszervező elküldi a Nevezési ívet a megadott e-mail-címre.
3.) A kitöltött Nevezési ívet a felkészítő tanár elküldi a versenyszervező címére (horvath​.geza​@slovanet​.sk).
4.) Az iskola 2022. október 21-ig átutalja a tanulónkénti 7 eurós nevezési díjat. Figyelem! Készpénzfizetést nem fogadunk el! A nevezési díjat a Katedra Polgári Társulás számlaszámára kell átutalni:
IBAN: SK04 5600 0000 0080 9857 9001, Prima Bank
Ne felejtsék el feltüntetni a Katedra Matematikaverseny 2022/2023-as tanévre vonatkozó azonosító számát (variabilný symbol): 2023001
A nevezési díjat tantárgyanként külön-külön kell átutalni.
5.) A felkészítő tanár legkésőbb 2022. október 21-én elküldi a kifizetést igazoló bankszámla-kivonat szkennelt képét a versenyszervező e-mail-címére (horvath​.geza​@slovanet​.sk).
6.) Ezt követően a versenyszervező regisztrálja a tanuló(ka)t, a tanuló(k) neve felkerül a pontozólapra..

A Katedra Matematikaverseny döntője

A Katedra Polgári Társulás május 5-én tartotta a XXVIII. Katedra Matematikaverseny döntőjét a dunaszerdahelyi Szabó Gyula Alapiskolában. A 2022/2023-as tanévben a verseny levelező részében 34 iskola 153 tanulója oldotta a feladatokat. A feladatsorokat a verseny gesztora, Horváth Géza (Zselíz) állította össze többnyire saját, részben Pócsik Béla (Nyitracsehi) feladataiból. A tanulók négy fordulón át beküldött dolgozatait Kiss Szilvia és Bajcsi Barnabás javította, értékelte. A levelező fordulók legsikeresebb tanulói közül az elődöntő után 31 iskola 95 tanulóját nevezhették be az országos döntőbe. Két iskola visszalépése miatt azonban a május 5-i döntőn 29 iskola 43 felkészítő tanárának 91 tanítványa vett részt. Az országos döntő mindkét fordulójának feladatsorait a versenyszervező állította össze. A tanulók jeligés dolgozatait azok a tanárok javíthatták, akiknek az adott évfolyamban nem volt döntős versenyzőjük: az 5. osztály megoldásait Simon Márta (Komárom) és Szelle Emőke (Zselíz), a hatodikosokéit Kocsis János (Hetény), Ozsvald Horváth Katalin (Jóka) és Lami Zsuzsanna, a hetedikesekéit Kiss Szilva (Dunaszerdahely), Gódor Bea (Ipolyság) és Csölle Teréz (Dunaszerdahely), a nyolcadikosokéit Tánczos Csilla (Diószeg) és Tankina Tóth Tímea (Losonc), a kilencedikesekéit pedig Szlanicska Kornélia és Bajcsi Barnabás értékelte. A tantermi ügyeletet Miskolczi Melinda (Naszvad), Schiller Veronika (Perbete), Faragó Gabriella (Deáki), Molnár Beáta (Felsőszeli), Takács Zsuzsa (Galánta) és Lejko Edit (Kassa) látta el. A döntő gördülékeny lebonyolítását Petres Csizmadia Gabriella, a Katedra-versenyek koordinátora és Gál Andrea, a társulás ügyintézője segítette. Az eredményhirdetésen részt vett Nagy Árpád, a Szabó Gyula Alapiskola igazgatója is.
Az oktatásügyi minisztérium által akkreditált Katedra Matematikaverseny 2022/2023-as döntőjének I. díjasai és helyezettjei:
5. osztály: megosztott 1. hely: Nagy Flóra (Felsőszeli), Csápai Adrián (Lakszakállas), Vistan Máté (Kassa); további I. díjasok: Szajko Nimród (Komárom, Eötvös Utcai Alapiskola), Papp Boglárka Petra (Naszvad), Bagin Csaba (Lakszakállas);
6. osztály: I. díj: 1. hely: Berényi Áron (Dunaszerdahely, Szabó Gyula Alapiskola), II. díj: 2—3. hely: Varga Bálint (Komárom, Marianum), Urban Ráchel (Komárom, Marianum);
7. osztály: I. díj: 1. hely: Varga Dominik (Lakszakállas), 2. hely: Máté Zsófia (Rimaszombat), II. díj: 3. hely: Kemény Csaba (Jóka);
8. osztály: 1. hely: Dohányos Gréta (Kassa), 2. hely: Szlávik Bence (Lakszakállas), 3. hely: Gányi Kata (Dunaszerdahely, Szabó Gyula Alapiskola);
9. osztály: I. díj: 1. hely: Farkas Anna (Rimaszombat), 2. hely: Gríger Emily Viktória (Kassa). II. díj: 3. hely: Raj Tamara (Zselíz).
Köszönjük az oktatásügyi minisztérium és a Rákóczi Szövetség támogatását a rendezvény zökkenőmentes lebonyolításához.
–hg–

 

Döntő Eredménylista