XXI. évfolyam, 6. szám

NÉMETH ZOLTÁN: 30 IDEGEN NŐ VOLTAM

2. oldal

Carol Ann Duffy A világ felesége című verseskötetében harminc nő szólal meg. Egymás után mondják el...

STRÉDL TERÉZIA: AZ ISKOLAKEZDÉS OPTIMÁLIS FELTÉTELEI

3. oldal

Minden évben az oktatási törvény értelmében január 15-től február 15-ig folyik a beiratkozás az adott év...

SZABÓMIHÁLY GIZELLA: TANNYELVVÁLASZTÁS ÉS ISKOLAI BEILLESZKEDÉS

4. oldal

Igaz ugyan, hogy az utóbbi években csökkent a szlovák tannyelvű iskolába íratott magyar gyermekek száma, de...

BEREZNAI MALVÍNA: A MEGFELELŐ ÍRÁSMOZGÁS-KOORDINÁCIÓ A SIKERES ÍRÁSTANULÁS NÉLKÜLÖZHETETLEN FELTÉTELE

6. oldal

A decemberi számban ismertettük a DIFER program – Diagnosztikus fejlődésvizsgáló és kritériumorientált fejlesztő rendszert. A program...

FIBI SÁNDOR – PETRES CSIZMADIA GABRIELLA: KÖZÖS ERŐVEL, ÖSSZEFOGÁSSAL MEGMENTJÜK LAPNKAT, A KATEDRÁT

8. oldal

Lapunk novemberi számában igyekeztünk Olvasóinknak pontos és részletes tájékoztatást nyújtani a Katedra jelenlegi helyzetéről, őszintén feltárva...

CSICSAY ALAJOS: KÉRDEZEK, VITÁZOM, PROVOKÁLOK

9. oldal

Az irodalomtörténeti útmutatók mintegy támpontként tüntetik fel azon települések nevét, ahol egy-egy író, költő a világra...

ÁDÁM BORBÁLA: EGY KISISKOLA MINDENNAPJAI

12. oldal

„A tanárok energiája az iskola, a közösség és az egész ország egyik legféltettebb kincse – kellene,...

BARÁTH LÁSZLÓ: TOVÁVVTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A NYITRAI KÖZÉP-EURÓPAI TANULMÁNYOK KARÁN

13. oldal

A nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara idén ünnepli megalakulásának 10. évfordulóját. A karon folyó...

VÍZKELETI LÁSZLÓ: E-LEARNING – ELEKTRONIKUS ISMERETSZERZÉS ÉS OKTATÁS

15. oldal

A jelenkori változások annyira felgyorsultak, hogy szinte folytonosan a jövőre, a jövő lehetőségeire fókuszálunk. Kijelenthetjük, hogy...

TÍMÁR LÍVIA: NÉHÁNY GONDOLAT A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MŰVELŐDÉSI PROGRAMJÁNAK KAPCSÁN

16. oldal

A modern, tudás alapú társadalomban kulcsfeladat, hogy a tanulókat megtanítsuk eligazodni a nagy mennyiségű információ között.

...

H. NAGY PÉTER: WEÖRES SÁNDOR SZÜLETÉSÉNEK 100. ÉVFORDULÓJA

18. oldal

Száz éve (1913. június 22-én) született Weöres Sándor. Ebből az alkalomból röviden áttekintjük az életmű jelentősebb...

HANICZKÓ ANNA: NYELVJÁRÁSI JELENSÉGEK A TORNALJAI APALISKOLÁSOK NYELVHASZNÁLATÁBAN

20. oldal

„Nagyon súlyosan vét az a pedagógus emberileg, aki a nyelvjárásias beszédet helytelen, rossz vagy parasztos, műveletlen...

RAKOTTYAY KATALIN: „AZ EMLÉKEZÉS DRÁMÁI”

21. oldal

2013. december 13-14-én került megrendezésre a Káva Kulturális Műhely szervezésében „Az emlékezés drámái” címet viselő szakmai...

SZÁMEL PETRA: MÁRAI SÁNDOR: ESZTER HAGYATÉKA (1938) – SIPOS JÓZSEF: ESZTER HAGYATÉKA (2008)

22. oldal

„…kötve vagyunk ellenségeinkhez, s ők sem menekülhetnek előlünk“ (Márai 2010: 67)

...

KANTÁR BALÁZS: A TANÁR, AZ AJÁNDÉK ÉS LÓ SZERAFIN

25. oldal

Jogosan merül fel a kérdés, hogy mégis mi köze van a címben szereplő elemeknek egymáshoz. A...

BARABÁS MARKÉTA: A VACSKAMATI, A NAGY EGYETEMES, VILÁGMÉRETŰ CSALÓ CÍMŰ FEJEZET ÓRAVÁZLATA

27. oldal

Tematikus egység: szövegfeldolgozás; Az óra típusa: új tananyag feldolgozása; Az eszközök: Négyszögletű Kerek Erdő könyv, füzet,...

BRUTOVSZKY GABRIELLA: BIOLÓGIAÓRA SZÍNESEBBEN

28. oldal

Azt gondolná az ember, hogy természettudományi tárgyat tanítani sokkal könnyebb, mint humán tantárgyat. Tényeken alapul, megfigyeléseken,...

SZABÓMIHÁLY GIZELLA: NYELVÜNKET TANÍTOTTA, NYELVÜNKRŐL ÍRT, NYELVÜNKÉRT MUNKÁLKODOTT

30. oldal

A múlt év végén nagy veszteség érte a szlovákiai magyar nyelvészés pedagógustársadalmat: rövid, súlyos betegség után...

FARKAS BÉLA: FELKÉSZÍTŐ GYAKORLATOK A MATEMATIKAI TESZTELÉSRE

31. oldal

Sorozatunk ezen részében a törtekkel foglalkozunk. A mai tanulóknak – legalábbis tapasztalataink ezt mutatják – nagy...

PINTES LÍVIA: SEHR GEEHRTE KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN, LIEBE SCHÜLER,

32. oldal

ein wichtiges Thema, das viele Menschen beschäftigt ist das Lernen von Fremdsprachen. In der Welt gibt...

FEKETE FARKAS TÍMEA: VERSFELDOLGOZÁS MÁSKÉPP

33. oldal

Magyar nyelv és irodalom, illetve angol nyelv és irodalom tanárként tudom, hogy mennyire fontos a memoriterek...

STIRBER LAJOS: KÁLIKŮV PODZIM. A KOMÁROMI GAUDIUM VEGYES KAR MORVAORSZÁGBAN ÉNEKELT

34. oldal

A dalversenyek, a művészi szellem hóhérai, adjanak helyet dalünnepeknek, melyek középpontja egy-egy nagyszabású karmű közös előadása...

PÉK ÉVA: ORSZÁGOS EMLÉKMŰSOR GALÁNTÁN

34. oldal

A magyar kultúra napja alkalmából 2014. január 19-én a Galántai Városi Művelődési Központ zsúfolásig megtelt színháztermében,...

ISKOLAHÍREK — KRÁLIK ZSUZSANNA: CORNIDES ISTVÁN MATEMATIKA-FIZIKA EMLÉKVERSENY ÜNNEPÉLYES KIÉRTÉKELÉSE A SELYE JÁNOS GIMNÁZIUMBAN | JUHÁSZ ALADÁR: HAGYOMÁNYOKRA ÉPÍTVE

36. oldal

A Selye János Gimnáziumban rendezett Cornides István MatematikaFizika Emlékversenyt Kalácska József és tanárkollégái hívták életre. A...

MINISZTÉRIUMI HÍREK — A TUDÁS BOLYGÓJA VERSENY ELSŐ GYŐZTESE | EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ OKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS A LIDL KÖZÖTT | A DIGITALIZÁCIÓ BŐVÍTÉSE AZ ISKOLÁKBAN | A NYOLCÉVES GIMNÁZIUMOK HELYZETE | A NÚCEM 1 800 SZÁMÍTÓGÉPET AJÁNDÉKOZ AZ ISKOLÁKNAK | MEGKEZDŐDÖTT AZ ELSŐSÖK BEÍRATÁSA

37. oldal

A tanárok számára meghirdetett Tudás bolygója nevű verseny első győztese Mgr. Eva Kuníková, a trstenái R....

FEBRUÁR HÍRES SZÜLÖTTEI. JÁTÉK KICSINEK ÉS NAGYNAK

39. oldal

Folytatjuk a januárban megkezdett játékunkat. Rendeljék egymás mellé a megfelelő vezetéknevet, keresztnevet, születési évet, a születés...

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – AZ ÉN ÉDESANYÁM

40. oldal

A Katedra folyóirat az édesanyák tiszteletére, anyák napja alkalmából esszéíró versenyt hirdet, melynek témája: AZ ÉN...