XXVII. évfolyam, 4. szám

ZSOLDOS PÉTER: LISSZABON – A SZELÍD LATIN DERŰ METROPOLISZA

2. oldal

Kevés az olyan európai nemzet, amelynek fővárosa vagy népe ne kapott volna ilyen vagy olyan jelzőt,...

TAKÁCS KLAUDIA: SZERETETRE HANGOLÓDVA

3. oldal

Az év egyik legszebb ünnepéhez közeledve minden külsőség – a decemberi fények, a díszítések, a bevásárlóközpontok...

POMICHAL KRISZTIÁN: LEGENDÁS IDŐK TANÚJA. OROSZ JENŐVEL BESZÉLGETÜNK A JUGYIK JUBILEUMA KAPCSÁN

4. oldal

Az elmúlt hetekben ünnepelte 55. születésnapját a nyitrai magyar egyetemisták országos hírű ifjúsági szervezete, a Juhász...

CSOBÁDY CSILLA: JUGYIK 55

6. oldal

A Diákhálózat nyitrai tagszervezete, a Juhász Gyula Ifjúsági Klub nemcsak a nyitrai magyar egyetemistákat karolja fel,...

CZÁBOCZKY SZABOLCS: NEMZEDÉKRŐL NEMZEDÉKRE… A (CSEH)SZLOVÁKIAI MAGYAR IFJÚSÁGI SZERVEZŐDÉSEKRŐL RÖVIDEN

7. oldal

A rimaszombati születésű költő, Győry Dezső programadó költeményében így szól 1927-ben: „Csodálatos csillagok, botorkáló fiatal szikrák,...

BRÉDA BOGLÁRKA: A JUBILÁLÓ KAFEDIK TÖRTÉNETE

9. oldal

A szervezett keretek között zajló brünni magyar diákélet kezdete az első Csehszlovák Köztársaság megalakulását követő évekre...

G. GŐDÉNY ANDREA: LITERÁCIÓ A 21. SZÁZADBAN (2. RÉSZ)

13. oldal

A korai literációs élmények biztosításának jó módja a mostanában egyre szélesebb körben terjedő Kerekítők1 és Ringatók2...

TÓTH ERIKA: OLVASÓVÁ NEVELÉS A GYAKORLATBAN (3. RÉSZ). A TANTÁRGYAK KÖZÖTTI KAPCSOLAT, A MUFFINKOHÉZIÓ

18. oldal

A szövegértés fejlesztése az olvasásórán kívül a többi tantárgy feladata is. Ezért akár a verbális szövegértés,...

ANGYAL LÁSZLÓ: RÁKÓCZI ÉS A SZLOVÁKOK

20. oldal

A magyar országgyűlés a 2019-es évet II. Rákóczi Ferenc emlékévnek nyilvánította. Történelmünk jeles alakját 1704. július...

LADNAI ATTILÁNÉ SZERENCSÉS ANITA: „POZITÍV TELJESÍTMÉNY“ ROGERS MÓDRA. A POSITIVE EDUCATION MODELLJE

21. oldal

A Positive Education („PE”) egy olyan modell, amelyet a világ számos országában adaptáltak annak érdekében, hogy...

KATONA NIKOLAS: A MAI OKTATÁSI RENDSZER HIBÁI EGY KEZDŐ PEDAGÓGUS SZEMSZÖGÉBŐL (2. RÉSZ)

24. oldal

Az előző írásomban kifejtettem, hogy mennyi tényező befolyásolja a rendszerbe besimuló hibákat, de felvetettem annak lehetőségét...

KRALINA HOBOTH KATALIN: ISKOLA – VÁLASZTÁS

26. oldal

Minden gyermek, fiatal életében meghatározó szerepet tölt be az iskola, amelyben tanulmányait végzi. Számos szempont befolyásolja...

ZOLCZER PÉTER: A NYELVTANULÁST ELŐSEGÍTŐ ÁLTALÁNOS KÉSZSÉGEK (7. RÉSZ)

28. oldal

Cikksorozatom előző részeiben olyan (nyelv)tanulást elősegítő általános készségeket vettünk sorra, mint a koncentrációképesség, a rendszeresség betartása,...

RAVASZ MÓNIKA: BÁBJÁTÉKKAL TÖRTÉNŐ SZÖVEGFELDOLGOZÁSOK ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK SZÁMÁRA (4. RÉSZ)

29. oldal

Óvodai foglalkozássorozatom következő részében az egyik legismertebb és leggyakrabban használt bábfajtát , a fakanálbábot alkalmaztam egy...

CSICSAY ALAJOS: A 2019-ES ÉV VADVIRÁGA

31. oldal

Már többször felhívtam az élővilág iránt érdeklődők figyelmét, hogy az élőlények nemzeti (esetünkben magyar) nyelven történő...

POMICHAL KRISZTIÁN: A KLÍMAVÁLTOZÁSRÓL HIDEG FEJJEL (2. RÉSZ). A KÖZÉPKORI KLÍMAANOMÁLIA

33. oldal

Ahogy a múlt hónapban már beharangoztuk, folytatva a klímaváltozással foglalkozó sorozatunkat ezúttal egy, az európai történelmében...

ÁGH BARBARA: AZ ÚSZÁS JELENTŐSÉGE A MOZGÁSFEJLESZTÉSBEN

34. oldal

A víz és annak használata elkíséri az egész emberiséget a bölcsőtől a sírig. Legjobb barátja annak,...

ISKOLAHÍREK — HAJABÁCS ANDREA: A KOMÁROMI DIÁKOK MÁLTÁN FEJLESZTETTÉK KÉPESSÉGEIKET | PETERNAI ZSUZSANNA ÉS SOÓKY ZOLTÁN: NEM HIÁBA VIZSGÁLTUK A TÁJIDEGEN FAJOKAT | DOLNÍK TIBOR: EGÉSZSÉG ÉS FORRADALOM – EGY IZGALMAS NAP AZ ISKOLÁBAN | KRÁLIK ZSUZSANNA: INTERAKTÍV ELŐADÁS A RÁKMEGBETEGEDÉSEK MEGELŐZÉSÉRŐL

35. oldal

A minőségi szakképzést nem lehet az iskola falai közé zárni, teret kell biztosítani a tapasztalatszerzésnek a...

SZMPSZ — VÖRÖS BATHÓ ÉVA: SAKKJÁTSZÓTÉR KOMÁROMBAN | MORVAY KATALIN: A SZLOVÁKIAI MAGYAR ISKOLAIGAZGATÓK IV. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA 2019. OKTÓBER 15–16., NAGYMEGYER

37. oldal

2019 a külhoni magyar gyerekek éve, s ennek keretében a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága támogatásával a Magyarországon...

KÖNYVAJÁNLÓ

39. oldal

Szeretettel ajánljuk szíves figyelmükbe Varga Imre Pókvári mese című kötetét. A könyvet megvásárolhatják a Lilium Aurum...

SZENCZI MOLNÁR ALBERT ALAPISKOLA, SZENC

40. oldal

Képek az iskola életéből

...