Vámbéry Ármin Földrajzverseny – 2022/2023


Vámbéry Ármin ülő szobra a Bartók Béla sétányon, Dunaszerdahelyen

Tisztelt Felkészítők, kedves Versenyzők!

Örömmel köszöntök mindenkit a Vámbéry Ármin Földrajzverseny oldalán! E honlapon minden fontos információ megtalálható a versennyel kapcsolatban – külön fülben jelenik meg a kapcsolat, nevezési lap, s az egyes fordulók feladatai – később pedig a megoldásai is – ezen a felületen, kizárólag elektronikus formában lesznek közölve.
A vetélkedőbe a felső tagozatos, valamint a nyolcosztályos gimnázium 1–4. osztályát látogató háromfős csapatok nevezését várom. Az idei évben a vetélkedő hagyományosan négy levelezős fordulóból áll, és a legtöbb pontszámot elért tíz csapat jut tovább az országos döntőbe. A levelezős verseny eredményei és a döntőbe jutott csapatok listája a levelező fordulók végeztével kerülnek nyilvánosságra itt a honlapon.
Iskolánként több csapat is benevezhet a versenybe, ám a szabályzat értelmében az országos döntőre egy felkészítő tanár csak egy csapatot hozhat majd. A levelezős verseny fordulóiban hat feladatsor szerepel, melyek minden fordulóban egy-egy témakört ölelnek körül. Ezek a témakörök a következők: Vámbéry Ármin élete, munkássága, művei, „Keleti életképek” és a „Közép-ázsiai utazás” című műveinek bizonyos fejezetei, Nagy-Magyarország elszakadt területei közül az idei évben a Mura­vidék térsége, az ázsiai országok közül szintén egy helyet kapott. A térképészeti feladatoknál mindenkinek felhívom a figyelmét, hogy a térképeket térképészeti elemekkel is el kell látni, mint a térkép címe, léptéke (méretaránya), északi irány, jelmagyarázat, szerzőpont (elegendő a csapatnév is), melyekre öt pontot tud a csapat összegyűjteni. A térképek külalakja is pontozásra kerül, melyre szintén legfeljebb öt pontot lehet térképenként bezsebelni.
Az egyes fordulók feladatai ezen az oldalon jelennek meg szeptember, október, november és december első munkanapján. A csapatok az oldalon található Nevezési lap kitöltésével, valamint a nevezési díj befizetésének igazolásával regisztrálhatnak a versenyre. A nevezési díj befizetésével kapcsolatos információk a Katedra-versenyek nyitólapján olvashatók. Az egyes fordulók megoldásainak beküldési határideje a megjelenést követő hónap 20. napja. A megoldások hagyományos postai úton vagy elektronikusan küldhetők be a Kapcsolat fül alatt található címek egyikére. Javaslom a térképes feladatok megoldásait postai úton beküldeni, hogy a külalak is megfelelő módon legyen értékelve.
A verseny fő célja Vámbéry Ármin életén, utazásain és munkásságán keresztül, az általános és földrajzi ismeretek gyarapítása, az értő olvasás fejlesztése, térképészeti alapismeretek és készségek elsajátítása, azok fejlesztése, a kutatás iránti vágy és nem utolsósorban a kreativitás kibontakoztatása.
E helyt jegyzem meg, hogy nagyon szívesen fogadom az észrevételeket, melyeket a Kapcsolat fül alatt található elérhetőségen lehet megosztani.
A 2022/2023-as tanévben is nagy szeretettel várom a csapatok jelentkezését, remélem, a feladatok megoldása során sok érdekességet, új információt sajátít el mindenki játékos formában!
Tóth Tibor, versenyszervező

Nevezés a Vámbéry Ármin Földrajzversenybe

A Katedra Vámbéry Ármin Földrajzversenyre a Nevezési lap kitöltésével és a nevezési díj befizetésével lehet regisztrálni.
Az alul található, kitöltött Nevezési lapot a versenyszervező címére küldjék vissza:

Katedra Vámbéry Ármin Földrajzverseny
Versenyszervező: Mgr. Tóth Tibor (vambery.​armin.​foldrajzverseny@​gmail.​com)
Rákócziho 36/34, 945 01 Komárno
Nevezési határidő: 2022. október 20.
nevezési díj illetékigazolását a Katedra-versenyek ügyintézőjének küldjék:
Nevezési díj: csapatonként 10 €
Azonosítószám (variabilný symbol): 2023002
Folyószámla: SK04 5600 0000 0080 9857 9001, Prima Banka
Befizetési és beküldési határidő: 2022. október 22.

Figyelem! Az idei tanévben csak banki átutalással fogadjuk el a nevezési díj befizetését!
Egy iskolából több csapat vagy egyén is benevezhet a versenybe, akiknek egyszerre is befizethetik a nevezési díjait, azonban a megjegyzés rovatba kérjük az erről szóló pontos tájékoztatást – pl. Nagycétényi Alapiskola, irodalomverseny, 3 csapat – 30 €.

Nevezési lap

Kedves Versenyzők és Felkészítők!

Lezárultak a 2022/2023-as versenyévad levelező fordulói a Katedra folyóirat által szervezett Vámbéry Ármin Földrajzversenynek. Az előző évekhez hasonlóan a négy levelező forduló hat-hat feladatot tartalmazott, melyek Vámbéry Ármin életével, utazásaival, munkásságával foglalkoztak. Fordulónként egy-egy feladattal érintettünk egy olyan ázsiai ország térségét, melynek területén Vámbéry átutazott, mely az idén Üzbegisztán volt. Hagyományosan minden forduló egy kérdése Nagy-Magyarország elszakadt területeire – jelen esetben a Muravidékre vonatkozott.

Az előző évekhez hasonlóan találkoztunk a feladatok között keresztrejtvényekkel, igaz-hamis állításokkal, kérdezz-felelek típusú kérdésekkel, kreativitást igénylő feladatokkal és természetesen gyakorlati térképészeti képességeket felmérő feladattípusokkal is. A versenyző csapatok a térképek kivitelezését, azok pontosságát, esztétikumát és szakmai tartalmát irigylésre méltó módon oldották meg, óriási dicséret illeti őket ezért, a felkészítő kollégáknak pedig hatalmas köszönet jár a befektetett munkájukért.

A feladatok közül azok bizonyultak problémásabbnak, melyekben több utasítást kellett végrehajtani, illetve több részre volt a kérdés felosztva. Az utasítások közül gyakran csak azok egy része teljesült, vagy csak egy részkérdésre kaptam választ, így a csapat figyelmetlenségből vesztett pontot.

A kreatív feladatok kivételesen jó ötletek feldolgozásával, nagy pontossággal és szépérzékkel készültek, melyeket a Katedra folyóirat weboldalán, a Vámbéry Ármin Földrajzverseny rovat „Ötletes feladatok“ fülben megtekinthetők. Minden versenyző csapat méltán lehet büszke a munkájára és teljesítményére.

A levelező feladatok során kialakult a végeredmény, amely alapján az országos döntőbe a 10 legtöbb pontot elért csapat jutott, melyek a következők: Fiatal kutatók, Három Tudós, Selyés föcisták, Táncoló galambok, Eötvös csapat, Száguldó meteorok, Madarkák, Komáromi dervisek, VÁM3ÉRY dervisei, Vámbéry Inasai. A döntőbe jutó csapatoknak ezúton is gratulálok, a többi versenyzőnek és felkészítőnek pegig köszönöm az áldozatos, kimagasló munkát, valamint a személyes talákozó reményében várom jelentkezésüket a következő versenyévadban is. A teljes eredménylista pontokkal együtt a folyóirat weboldalán a „Levelező verseny eredményei“ fül alatt találhatók.

Az országos döntőben a levelező fordulók feladatai és témakörei, valamint Vámbéry Ármin életrajza, munkássága, művei és a Közép-ázsiai utazás 5. fejezete (Megérkezés Gömüstepébe) kerülnek a feladatok közé. Ezúton jelzem minden döntőbe jutó csapat felé, hogy az 5. fejezetet a levelező fordulók során nem érintettük, így kérem ezt áttanulmányozni.

Az országos döntőre 2023. március 24-én, pénteken, 9:00 órai kezdettel kerül sor a XXIII. Vámbéry Napok keretén belül Dunaszerdahelyen a Csallóközi Múzeum galériatermében. Hagyományosan a Vámbéry Napok keretén belül a verseny végeztével kerül sor 13:30 órakor Vámbéry Ármin mellszobrának koszorúzására a Vámbéry téren, majd 14:00 órakor az országos verseny kiértékelésére és díjátadójára a Csallóközi Múzeum galériatermében. Megkérném azokat a versenyző csapatokat, iskolákat, akik koszorút kívánnak elhelyezni Vámbéry Ármin szobránál, jelezzék koszorúzási szándékukat legkésőbb március 20-ig a vambery@vambery.sk e-mail címen.

Mgr. Tóth Tibor

A Vámbéry Ármin Földrajzverseny 2022/2023-as döntőjének értékelése

Dunaszerdahely 20. alkalommal adott otthont a Vámbéry Napok keretén belül megszervezett Vámbéry Ármin Földrajz­versenynek. Az országos fordulóra március 24-én, pénteken került sor a Csalló­közi Múzeum galériatermében. A döntőre a levelező fordulók során legjobbnak bizonyult tíz csapat kapott meghívást. A szervezési feladatokat a Katedra Polgári Társulás és a Vámbéry Polgári Társulás vállalta közösen, a lebonyolítást pedig az oktatásügyi minisztérium és a Kisebbségi Kulturális Alap támogatta.

A döntő versenyfeladatai között Vámbéry Ármin életrajza, keleti utazásai és az általa érintett keleti térségek földrajza, valamint a történelmi Magyar­ország egyik elszakadt területe, Mura­vidék kaptak helyet. Teszt, vaktérkép, igaz-hamis feladatok, Vámbéry-művek címeinek összeállítása, képfelismerő és keresztrejtvény várta a versenyző csapatokat. Mind a tíz csapat erőn felül teljesített, komoly tudásról és tájékozottságról tettek tanúbizonyságot. Hat feladat sikeres megoldása után alakult ki a döntő végeredménye.

A két és fél órán át zajló megmérettetést követően egy rövid tárlatvezetésen vettek részt a versenyzők és felkészítőik a Csalló­közi Múzeumban, Nagy Iván múzeumigazgató vezetésével. A Vámbéry Napok keretén belül, a verseny pihenőjében sor került Vámbéry Ármin mellszobrának koszorúzására is a Vámbéry téren, ahol a résztvevők tiszteletüket fejezhették ki a neves kelet­kutató emléke előtt. A koszorúzás után került sor a verseny végső kiértékelésére, a díjak és oklevelek átadására, ahol a zsűri tagjai – Fibi Sándor, Nagy Iván és Csadi László –, a verseny moderátora, Domonkos Tímea, a feladatok összeállítója, Tóth Tibor és a Katedra Polgári Társulás elnöke, Pintes Gábor is köszönetét fejezte ki a felkészítőknek és a versenyző tanulóknak.

Minden versenyző csapatnak gratulálok a teljesítményhez, köszönettel tartozom a csapattagok és a felkészítők munkájáért, hogy évről évre ilyen lelkesen, alaposan, kitartóan dolgoznak, folyamatosan magasabb szintre lépve, egyre színvonalasabb mezőnyt alakítanak ki az országos megmérettetésre. Nagy örömömre szolgált, hogy idén ismét személyesen találkozhattunk. A viszontlátás reményében kívánok minden versenyzőnek további sikeres tanévet, a felkészítőknek pedig eredményes munkát a további versenyekhez és mindennapokhoz, valamint szeretettel várom a következő évben a versenybe való nevezésüket.

Tóth Tibor, versenyszervező

Döntő Feladatok

Döntő Eredménylista