Pénzes István Anyanyelvi Vetélkedő – 2022/2023

Kedves Versenyzők!

Örömmel köszöntölek Benneteket a Pénzes István Anyanyelvi Vetélkedő honlapján!
A verseny fő célja az anyanyelvi ismeretek bővítése, a szavak jelentéseinek kiaknázása nyelvi játékok segítségével, a szókapcsolatok, frazémák felismerése és megismerése, az általános ismeretek gyarapítása és nem utolsósorban a kreativitás kibontakoztatása.
E honlapon minden fontos információt megtalálhattok a versennyel kapcsolatban. Külön fülben jelenik meg a nevezési lap, kapcsolat, s az egyes fordulók feladatait is ezen a felületen, kizárólag elektronikus formában tesszük közzé.
A vetélkedőbe a felső tagozatos és a nyolcosztályos gimnázium 1–4. osztályát látogató tanulók nevezését várom, csapatonként három tanulóval. A vetélkedő hagyományosan négy levelezős fordulóból áll, és a legtöbb pontszámot elért csapatok az országos döntőn mérettetnek majd meg júniusban. A levelezős verseny eredményeit és a döntőbe jutott csapatok listáját március közepén tesszük közzé.
Az egyes fordulók feladatai ezen az oldalon jelennek meg szeptember, október, november és december első munkanapján. A csapatok az oldalon található Nevezési lap kitöltésével, valamint a nevezési díj befizetésének igazolásával regisztrálhatnak a versenyre. Az egyes fordulók megoldásait a megjelenést követő hónap 20-ig várom. Hagyományos postai úton vagy e-mail-en keresztül küldhetők a Kapcsolat fül alatt található címekre.
E helyt jegyzem meg, hogy nagyon szívesen fogadom észrevételeiteket, ötleteiteket! 😀
Nagy szeretettel várom jelentkezéseteket! Kívánom, hogy az év során sok vidám percben legyen részetek!
Tóth Katalin, versenyszervező

Nevezés a Katedra Alsó Tagozatos Versenyre

A Katedra Alsó Tagozatos Versenybe a Nevezési lap kitöltésével és a nevezési díj befizetésével lehet regisztrálni.

Az alul található, kitöltött Nevezési lapot a versenyszervező címére küldjék vissza:

Katedra Alsó Tagozatos Verseny az alapiskolák alsó tagozata számára
Versenyszervező: Mgr. Herdics Kalocsányi Mónika (katedra​.also​.tagozat​@gmail​.com)
Sídl. M. Corvina 1996/42, 932 01 Veľký Meder
Nevezési határidő: 2022. október 20.
nevezési díj illetékigazolását a Katedra-versenyek ügyintézőjének küldjék:
Ügyintéző: Gál Andrea (katedra​polgari​tarsulas​@gmail​.com)
Nevezési díj: csapatonként 10 €
Azonosítószám (variabilný symbol): 2023005
Folyószámla: SK04 5600 0000 0080 9857 9001, Prima Banka
Befizetési és beküldési határidő: 2022. október 20.

 

Figyelem! Az idei tanévben csak banki átutalással fogadjuk el a nevezési díj befizetését!
Egy iskolából több csapat vagy egyén is benevezhet a versenybe, akiknek egyszerre is befizethetik a nevezési díjait, azonban a megjegyzés rovatba kérjük az erről szóló pontos tájékoztatást – pl. Nagycétényi Alapiskola, irodalomverseny, 3 csapat – 30 €.

 

Nevezési lap

Tisztelt Kollégák, kedves Versenyzők!

Engedjék/engedjétek meg, hogy e helyt fejezzem ki elismerésemet a hatalmas, sok időt igénylő munkához, amelyet az év során végeztek/végeztetek! E rengeteg rejtvény megfejtése felettébb becses, egyenesen mesés! 😀

Remélem, hogy a közös ötletelés és keresgélés sok-sok vidám percet hozott úgy a diákok, mint a tanárok számára, és mindemellett gyarapodott a szókincsük, valamint újabb, izgalmas és hasznos (nyelv)területeket fedeztek fel! Azt, hogy a csapatok nagyon lelkesek, ügyesek és kitartóak voltak, az is bizonyítja, hogy csaknem minden csapat elérte a 100 pontot. Ez a hihetetlen eredmény jelzi egyrészt a diákok felkészültségét, másrészt a kollégák jó ösztönzését, példás vezetését. Mindez nagy csodálattal tölt el!

Az idei, 2022/2023-as tanévben összesen 41 csapat nevezett be, melyekből fokozatosan négy csapat morzsolódott le. Nagyon örültem, hogy újabb iskolák diákjai is bekapcsolódtak, illetve olyan is előfordult, hogy egy-egy iskola négy-öt csapatot indított. 😀 Külön meg szeretném köszönni, hogy a legtöbb feladatlap időre és olvasható formában érkezett. Kérem, hogy Word, esetleg PDF formátumban küldjék azokat a jövőben is, mivel ez nagyban megkönnyíti a javítást. A visszajelzésekért is hálás vagyok, hiszen a feladatok igényességének és kedveltségének felmérése így lehetséges.

A honlapon megtalálható a levelezős forduló végeredménye, amelyben zölddel kiemelve feltüntettem, mely csapatok jutottak be a döntőbe. A régi szabályt alkalmaztuk idén is: amennyiben egy iskolából több csapat is ringbe szállt, onnan a legjobb eredménnyel végző jutott a döntőbe is.

A fordulók feladatainak többsége a nyelvvel való játékra és kisebb szótárazásra, böngészésre épült. Volt közöttük természetesen hagyományos és már a korábbiakból ismerős feladattípus is, így például szerepelt az Eszperente keresztrejtvény, a Tájék-játék, a Névanagramma, a Betűtoldás. Törekedtem arra, hogy minden körben nehezebb és könnyebb feladatokból legyen válogatás. A beküldött megoldások szerint a legtöbbet a foglalkozásneveket magába foglaló Notarikon, a Betűcsere és az Egy betűvel, de hátulról c. feladatokkal foglalkoztak a tanulók. Bevallom, ezek olvasásakor olykor hangosan nevettem, annyira szórakoztató és frappáns megoldások születtek! 😀 A találó, kreatív megoldások olvashatóak lesznek majd a vetélkedő honlapján az Ötletes megoldások fül alatt. A számtant is becsempésztem egy feladat erejéig, és itt is megmutatkozott, mennyi lehetőség rejlik a nyelvi kifejezésekben, a megfogalmazásban. Azt, hogy mely csapatok kapnak meghívást a döntőbe, nagyrészt a jutalompontos feladatok döntötték el, hiszen számtalan tökéletes megoldás érkezett. Ugyanakkor az is előfordult, hogy félreértelmeztek egy-egy meghatározást. Így például az utolsó forduló Lánc, lánc, szótaglánc c. feladatában kétszótagú szavakat kellett a leírás szerint gyűjteni, és nem szerepelhettek raggal vagy jellel ellátott szavak sem. Kérem, hogy a bizonytalanságok elkerülése érdekében továbbra is keressenek, ha nem is azonnal, de a felmerülő kérdésre szívesen válaszolok.

Kedves Versenyzők és Felkészítők! Szívből gratulálok a szép munkához! Remélem, hogy a következő iskolaévben is bekapcsolódnak, és nagy játékedvvel, örömmel folytatják az anyanyelvi vetélkedő feladatainak megoldását!

A döntőről szóló részletes információkat (program, nevezési díj, szállás, étkezés stb.) áprilisban közöljük a honlapon. A helyszínt és az időpontot azonban eláruljuk: június 9-én találkozunk – a tavalyi év mintájára – a Nyit­rai Konstantin Filozófus Egyetemen.

Szeretettel és a legjobbakat kívánva:

Tóth Katalin, a Pénzes István Anya­nyelvi Vetél­kedő szervezője

Nyelvi kreativitásukról adtak számot a Katedra Pénzes István Anyanyelvi Vetélkedő résztvevői

 

A tavalyi évben új helyszínre költözött Pénzes István Anyanyelvi Vetélkedő országos döntőjének idén is a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara és Pedagógiai Kara adott otthon, ahová június 9-én 15 háromfős csapatot és felkészítőjét vártak a Katedra Polgári Társulás szervezői. A levelezős fordulókba bekapcsolódott több mint 120 felső tagozatos tanuló közül a legjobb 45 tanuló nyert meghívást, akik a következő iskolákból érkeztek: József Attila Alapiskola és Óvoda (Vásárút), Baross Gábor Alapiskola (Csata), Corvin Mátyás Alapiskola (Gúta),Corvin Mátyás Alapiskola (Alistál), Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda (Diósförgepatony), Nádszegi Alapiskola és Óvoda, Juhász Gyula Alapiskola (Léva), Munka Utcai Alapiskola (Komárom), Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium (Pozsony), Tarczy Alapiskola (Hetény), Széchenyi István Alapiskola (Felsőszeli), Munka Utcai Alapiskola (Komárom), Nádszegi Alapiskola és Óvoda
A tíz órakor kezdődő rendezvényt Bohák Emese, az egyetem hallgatója nyitotta meg egy gyönyörű népdalcsokor előadásával, majd a Katedra-versenyek koordinátora, Petres Csizmadia Gabriella és az anyanyelvi vetélkedő gesztora, Tóth Katalin köszöntötte a résztvevőket. Ezt követően megkezdődött a megmérettetés: a versenyzők hét feladatlapot töltöttek ki, amelyek a evelezős fordulókon már megismert feladattípusokat, a nyelvi kreativitásnak és logikai készségnek teret engedő gyakorlatokat tartalmaztak. Ilyen volt például az eszperente nyelven való megszólalás vagy a notarikonok alkotása, amelyek számos esetben nemcsak a versenyzőket, hanem a zsűri tagjait is megmosolyogtatták. A megoldások során számított az idő is: az első hat csapat plusz pontot kapott a gyorsaságért.
Amíg a versenyzők a feladatokat oldották, a felkészítők számára Bezányi-Thuróczy Flóra tartott egy társasjáték-workshopot. Az eredményhirdetésre várva pedig összeért a vetélkedő programja a párhuzamosan zajló Katedra Alsó Tagozatos Versennyel, ekkor a szervezők egy Kicsi Hang-koncertre hívták meg a nap résztvevőit.
Szeretettel gratulálok minden versenyzőnek és felkészítőnek, az egész éves kitartó munkájuknak! A verseny ajándékcsomagjait a Rákóczi Szövetség, a Pagony Könyvkiadó, a Central Médiacsoport – Lampion Könyvek, a Pozsonyi Kifli Polgári Társulás és a Womanpress Kiadó biztosította. A résztvevők étkezéséhez a Minit, az ITUS és a Budiš cég járult hozzá. A verseny lebonyolítását az oktatásügyi minisztérium támogatta.
Tóth Katalin, a verseny gesztora

Döntő Feladatok

Döntő Eredménylista

 • Pénzes István: Anyanyelvi kavalkád. Lilium Aurum, Dunaszerdahely, 2004
  https://​mek.​oszk.​hu/​02700/​02720/​02720.​pdf
 • Grétsy László: Nyelvi játékaink nagykönyve. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2012.
 • A frazeológiai szótárak bármelyike, például:
  • Bárdosi Vilmos: Magyar szólások, közmondások értelmező szótára fogalomköri szómutatóval. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2012.
  • O. Nagy Gábor: Mi fán terem? Talentum Kiadó, Budapest, 2019.
  • Szemerkényi Ágnes: Szólások és közmondások. Osiris Kiadó, Budapest, 2009.
  • Paczolay Gyula: 750 magyar közmondás. 1991. https://​mek.​oszk.​hu/​00200/​00242/​00242.​htm