XXI. évfolyam, 8. szám

CSEHY ZOLTÁN: A PEREM KÖLTŐJE

2. oldal

Kavafisz költészete több szempontból unikális: végtelenül tiszta vonalvezetésű, költői képekkel nem vagy alig terhelt szövegei keresetlen...

MEZEY KATALIN: KÖLTŐ AZ, AKI BÁRMELYIKÜNK LEHET…

3. oldal

A vers az ember legsajátosabb tulajdonságának, beszédképességének az esszenciája, a nyelv egyedülálló kikristályosodása. Benne maradandó formát...

CSICSAY ALAJOS: EGY ELHALLGATOTT PER A NYOLCVANAS ÉVEK KÖZEPÉN

4. oldal

Mivel a tanárok elfogadták a szalagavatói vacsorát, melyre a diákok szülei hívták meg őket, a gimnázium...

PINTES GÁBOR: MENETRENDSZERŰEN JÖTT AZ ÚJABB PISA-SOKK

7. oldal

Amikor a Katedra folyóirat tavaly őszi vérfrissítéseként új neveléstudományi rovat elindítása mellett döntöttünk, rögtön két célt...

HRBÁCSEK NOSZEK MAGDALÉNA: SZÖVEGÉRTÉSI STRATÉGIÁK

9. oldal

A szövegértő olvasás olyan kulcskompetencia, amely a tanulás egészére kihat. Az alacsony szintű szövegértés sikertelenséget idéz...

PAEDDR. VÍZKELETI LÁSZLÓ, PHD.: OLVASÁS ÉS SZÖVEGÉRTÉS – AKTUÁLIS KÉRDÉSEK EGY FINNORSZÁGI FELMÉRÉS TÜKRÉBEN

10. oldal

Oktatási rendszerünk hagyományokkal rendelkezik a tanítás, a fogalmak megnevezése és azok értelmezése tükrében. A különböző tudományterületek...

TÍMÁR LÍVIA: A SZÖVEGÉRTÉS MEGJELENÉSE A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÁLLAMI MŰVELŐDÉSI PROGRAMJÁBAN

12. oldal

A változó világ megköveteli tőlünk, hogy az oktatásban új stratégiákat, tartalmi és módszerbeli változásokat vezessünk be....

KOVÁCS TÜNDE: A DRÁMAPEDAGÓGIA MINT AZ ÉRTŐ OLVASÁS, AZ OLVASÓVÁ NEVELÉS EGYIK LEHETŐSÉGE

14. oldal

A tanulmányok sikeres elvégzése, a szakmai tudás megalapozása lehetetlen az elsajátítandó ismeretek megértése, megszerzése nélkül.

...

KRALINA HOBOTH KATALIN: A TANKÖNYVSZÖVEGEK MEGÉRTÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK

15. oldal

A pedagógusok véleménye, illetve a különböző felmérési eredmények alapján láthatjuk, hogy az oktatásban továbbra is hangsúlyt...

NAGY ERIKA: KULCSÁR FERENC KITÜNTETÉSE

16. oldal

2014. február 14-én, Bálint-napon, XVIII. alkalommal adták át a magyar alapítású nemzetközi irodalmi díjat, a Balassi...

A. SZABÓ LÁSZLÓ: AKI MÁSOK BOLDOGSÁGÁNAK ÖRÜL… FIBI SÁNDORRÓL – EGY DÍJ KAPCSÁN, DÍJAKTÓL FÜGGETLENÜL

17. oldal

Azt hinné a halandó − hiszen így szól a teremtéstörténet −, hogy az Úr hat nap...

MGR. LABANCZ TAMARA: AZ ISKOLA NEM ELADÓ!

18. oldal

Múlt és jelen képei törnek felszínre, ha a kisiskolák megszüntetésén mereng el a szülő, a tanár...

PÉK ÉVA: A CSEMADOK ÉS AZ ISKOLA KAPCSOLATA

18. oldal

Az 1989-es bársonyos forradalom után boldogok voltunk, gondolván, talán majd az életünk minősége is megváltozik. Az...

HLAVATY KITTI: FEKETEHÁZY, A VÁGSELLYEI HÍDEMBER

20. oldal

Önök szerint melyik a legszebb híd Budapesten? A legpazarabb, minden bizonnyal, a Lánchíd – fenséges képet...

VÁCLAV KINGA: GYERMEKINTÉZMÉNYEK ÉPÍTÉSZETI SZEMMEL

22. oldal

A gyermekintézmények – iskolák, óvodák, játszóházak és gyermeksarkok – vizsgálata építészeti szempontból kimondottan izgalmas feladat. A...

MURÁNYI GYÖRGY: MAGYAR NYELVŰ IPARMŰVÉSZETI KÉPZÉS GÚTÁN

24. oldal

A gútai Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola immár két évtizede foglalkozik magyar nyelvű iparművészeti képzéssel. Az iskola...

A GYAKORLATORIENTÁLTSÁG ÉRVÉNYESÜLÉSE A KÉTNYELVŰ ÜGYVITELSZERVEZŐI TANULMÁNYI PROGRAMBAN

25. oldal

A magyar–szlovák kétnyelvű ügyvitelszervezői tanulmányi programot a szlovákiai magyar közösség mindennapjainak gyakorlati tapasztalata és igénye hívta...

AUBERT ANTAL, PALENČÍKOVÁ ZUZANA: REGIONÁLIS IDEGENFORGALOM (BA)

26. oldal

A képzés célja: A tanulmányi program célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik a megszerzett alkalmazott módszertani...

TÚRI BOGLÁRKA: ERASMUSSZAL NYITRÁN

26. oldal

Erasmus cserediákprogram Nyitrán magyarul, mégis angol és szlovák környezetben. Csodálatos kombináció. Az ember biztos, hogy megtalálja...

SZABÓ MARIETTA: … ÉS AMIÉRT MÉG ÉRDEMES EGYETEMEN TANULNI

27. oldal

Elérkezett az az idő a középiskolások életében, amikor ismét egy fontos lépésre szánják el magukat. Öt...

BRUTOVSZKY GABRIELLA: KISS JUDIT ÁGNES KÉT MAGYAROS NÓTÁJA ÉS A KURUC KORI KÖLTÉSZET

28. oldal

Kiss Judit Ágnes Két magyaros nótája remek vállalkozás a barokk költészet alkalmi-politikai regiszterének újraírására, aktualizálására. Az...

FEKETE FARKAS TÍMEA: EMLÉKSZEL MÉG? AVAGY JÁTÉKOS ISMÉTLÉS

31. oldal

Az ismétlés minden tantárgy, sőt minden tanóra mellőzhetetlen alkotóeleme, amely elősegíti az elsajátított ismeretek elmélyítését. Előnyös,...

KISS GABRIELLA: A DÖMDÖ-DÖMDÖ-DÖMDÖDÖM CÍMŰ FEJEZET ÓRAVÁZLATA

32. oldal

1. Ráhangolódásként versmondás különböző hangulatban (csoportos tevékenység ) Mindegyik csoport ugyanazt a verset olvassa fel, de...

SZETYINSZKY VERONIKA: AZ SZMPSZ GALÁNTA – VÁGSELLYE TERÜLETI VÁLASZTMÁNYÁNAK 2013-AS ÉVI RENDEZVÉNYEI

33. oldal

Területi választmányunkat a két járás, Galánta és Vágsellye oktatási intézményeinek 22 alapszervezete alkotja, tagjaink száma 296,...

ISKOLAHÍREK — VÍZKELETI LÁSZLÓ: DIÁKBÁL. A NERATOVICEI TÉRI MAGYAR TANNYELVŰ MAGÁN SZAKKÖZÉPISKOLÁBAN, DUNASZERDAHELYEN | ILLÉS KÓSIK ANDREA: FELVIDÉKI MAGYAR MATEMATIKAVERSENY A FÜLEKI GIMNÁZIUMBAN TITKA A SZEMÉLYES TALÁLKOZÁSOKBAN REJLIK

36. oldal

Az I. diákbált az iskola Diákönkormányzata, élén Manek Dórával és Kovács Lászlóval szervezte Valentin-nap alkalmából. Az...

MINISZTÉRIUMI HÍREK — TÖBB MINT 51 000 TANULÓ TETT IDÉN ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGÁT | SIKERESEN ZAJLOTTAK A KÜLSŐ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK | DUŠAN ČAPLOVIC MINISZTER ÉRTÉKELTE A TRENCSÉNI KERÜLET PEDAGÓGUSAINAK MUNKÁJÁT | KÖZEL 2 100 MAGYAR ÉS UKRÁN ANYANYELVŰ DIÁK ÉRETTSÉGIZIK ANYANYELVÉBŐL | A TANULÓK FELELŐTLEN VISELKEDÉSE NEGATÍVAN BEFOLYÁSOLJA AZ ISKOLA LÉGKÖRÉT

37. oldal

2014. március 18-a és 21-e között zajlottak a 2013/2014-es tanév írásbeli érettségi vizsgái. Március 18-án, kedden...

ÁPRILIS HÍRES SZÜLÖTTEI. JÁTÉK KICSINEK ÉS NAGYNAK

39. oldal

Folytatjuk a januárban megkezdett játékunkat. Rendeljék egymás mellé a megfelelő vezetéknevet, keresztnevet, születési évet, a születés...

A SZLOVÁKIAI MAGYAR ÍRÓK TÁRSASÁGA FELVÁLLALTA A SZLOVÁKIAI MAGYAR ÉRTELMISÉG BEMUTATÁSÁT, ELSŐSORBAN A SZLOVÁKIAI MAGYAR ISKOLÁKBAN.

40. oldal

A Szlovákiai magyar írók arcképcsarnoka az első mappa, melyben száz (cseh)szlovákiai magyar író arcképe szerepel életrajzzal,...