XXXI. évfolyam, 9. szám

OROS BUGÁR ANNA – HAJABÁCS ZSUZSA: NÁDASDY: A VÉLEMÉNYEKET FELFORDÍTÓ ÚJRAFORDÍTÓ

2. oldal

Nádasdy Ádám? Suttogta a vezetőség. Nádasdy Ádám. Mondták az oktatók. Nádasdy Ádám! Terjesztették a hallgatók. A...

MENDEL ELEONÓRA: CSALÁD – AZ ÉLETÜNK STABIL PILLÉRE (?)

3. oldal

A család fogalma azon szavak közé tartozik, melyeket naponta használunk különböző (pozitív, ill. kevésbé pozitív) összefüggésekben,...

RÉCSEI NOÉMI: HATÁROK ÉS SZABÁLYOK A GYERMEKNEVELÉSBEN: A SZÜLŐI FELELŐSSÉG VITATHATATLAN

4. oldal

2024 elején Récsei Noémi televíziós műsorvezető, újságíró a farkasdi Életke Református Óvodában folytatott szakmai párbeszédet Eliaš...

SZABÓ ANTÓNIA: A CSALÁD HATÁSA A GYERMEK SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉSÉRE

7. oldal

Általában minden ember vágya, hogy boldog családi élete legyen. Minél idősebb az ember, annál inkább rá...

GYURKÓ RÉKA: ÁTLAGTÓL ELTÉRŐ GYERMEK A CSALÁDBAN

11. oldal

A család az a primer közösség, amelybe minden gyermek beleszületik, ez az első közösség, amellyel kapcsolatba...

FEHÉR ÁGOTA: AZ OTTHON MINT ÉRZELMI BÁZIS KAPASZKODÓ HÁZRAJZOK TÜKRÉBEN

14. oldal

„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron szavai (1934, 128) hűséggel erősítik...

KOVÁCS REBEKA: GENERÁCIÓS ZŰRZAVAR. A PATRIARCHÁLIS TÁRSADALOM ÉS A CSALÁDI DISZHARMÓNIA KIHÍVÁSAI

19. oldal

A tanulmány a család szépirodalmi megjelenítésének lehetőségeire fókuszál, ami a családi diszharmóniára, a konfliktusokra és a...

KOVÁCS PATRÍCIA: MULTIKULTURÁLIS NEVELÉS A CSUDATARISZNYA CÍMŰ ROMA NÉPMESE FELDOLGOZÁSÁVAL

22. oldal

Írásomban a multikulturális nevelés gyakorlati hasznosíthatóságát mutatom be az olvasásóra keretein belül. Az óraterv kialakításánál az...

PUSKÁS ANDREA: JÁTÉKOS SZÓKINCSTANULÁS MOZGÁSSAL ÉS DRÁMAPEDAGÓGIÁVAL AZ IDEGENNYELV-ÓRÁKON

26. oldal

A megfelelő szókincs elsajátítása az idegennyelv-tanulás egyik alappillére. A szókincs megfelelő, hatékony módszerekkel történő tanítása ezért...

CSICSAY ALAJOS: EGYES PEDAGÓGIAI FOGALMAK ÉS TÉNYEK TISZTÁZÁSA (9. RÉSZ)

31. oldal

A 8. fejezetben említettem, hogy Apáczai Csere János gyulafehérvári tanárai elszánt skolasztikaellenesek voltak. Mivel a szó...

JURÍK TÜNDE – TÓTH ATTILA – VARGA KATALIN: TUDATOS VÁSÁRLÁSRA VALÓ NEVELÉS

33. oldal

Írásunkban a környezettudatosságra való neveléssel, a pazarló életmód megelőzésével foglalkozunk. Ez a téma azért fontos, mert...

CSICSAY ALAJOS: A MEZŐK ÉLŐVILÁGÁNAK URBANIZÁLÓDÁSA (9. RÉSZ)

35. oldal

Nem szívesen használom az idegen szavakat, de sok olyan akad közöttük, amelyik annyira szakkifejezéssé vált, hogy...

ISKOLAHÍREK

37. oldal

Március közepén, alig pár nappal az írásbeli érettségi után, Veres Benedek Zoltán IV. A osztályos, TIGRA...

A 2023/2024-ES TANÉV KATEDRA-VERSENYEINEK DÖNTŐI

39. oldal

A 2023/2024-es tanévben meghirdetett Katedra-versenyek döntőit (a már lezajlott Vámbéry Ármin Földrajzversenyen kívül) a következő időpontokra...

TORNAGÖRGŐI ALAPISKOLA

40. oldal

Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, Szlovákia keleti részén, csodás környezetben, két hegy között, egy...